Inflacja i deflacja – wszystko co musisz wiedzieć

Inflacja i deflacja – wszystko co musisz wiedzieć

Inflacja

Przez inflację rozumiemy spadek wartości pieniądza lub wzrost ogólnego poziomu cen. Jeśli podaż pieniądza w kraju rośnie szybciej niż jego produkcja, rośnie popyt na dobra i usługi. To ostatecznie podnosi średnie ceny.

Podwyższony poziom cen może również powstawać, ponieważ producenci, handlowcy lub usługodawcy ciągle naliczają wyższe koszty, które wynikają na przykład ze zwiększonych kosztów surowców, produkcji, wyższych kosztów personelu lub wyższych stawek podatkowych. Jeśli ceny rosną, dostępne pieniądze są warte mniej, ponieważ konsument może kupić mniej za te same pieniądze co za tym idzie, siła nabywcza spada.

Jeżeli płace rosną w tym samym tempie, siła nabywcza zostaje zachowana, a inflacja nie występuje.

Ceny zawartych towarów (żywność, odzież itp.) usług (fryzjer, ubezpieczenie itp) są ustalane i porównywane z cenami tych samych towarów w tym samym czasie w roku poprzednim.

 

Deflacja

Wraz z deflacją ogólny poziom cen spada w długim okresie, co zwiększa siłę nabywczą pieniądza – jest wart więcej. Dostawa towarów i usług jest większa niż popyt, w rezultacie ceny wciąż spadają. Dla całej gospodarki kraju może to prowadzić do bankructw, wzrostu bezrobocia, spadku płac w średnim i długim okresie. Przyczyną może być na przykład spadek eksportu lub powstająca nadwyżka podaży. Deflacja występuje znacznie rzadziej niż inflacja, może być korzystna jak i niekorzystna.

 

Czy inflacja i deflacja są niebezpieczne?

Stabilność cen jest bardzo ważna dla waluty. Jeśli wartość pieniądza spada, pojawiają się problemy z płatnościami. Ludzie nie chcą wpłacać pieniędzy do banku i przykładowo otwierać różnych kont oszczędnościowych i wolą lokować swoje pieniądze w nieruchomościach, kryptowalutach czy akcjach różnych firm lub w złocie. W rezultacie inflacja nadal rośnie.

Stopa inflacji sięgająca pięciu procent rocznie jest normalna i nie zagraża gospodarce. Ta stopa inflacji nazywana jest inflacją „zdrową”.

Poziom bliski 0% daje zbyt wysokie ryzyka deflacji, dlatego lepiej, by nie spadał poniżej 1 procenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *